Vormgeving

Voor Welzijn Vianen heb ik de uitrol van de communicatiemiddelen in de nieuwe huisstijl verzorgd.

In de nieuwe huisstijl hebben de verschillende diensten een eigen kleur. Dit is een element dat erg goed kan worden toegepast in de ‘eigen’ middelen, waarbij één stijl wordt aangehouden voor de uniformiteit en herkenbaarheid. In de corporate uitingen vormen de kleuren een mooi pallet aan diversiteit, die Welzijn Vianen biedt. Ik heb  verschillende communicatie uitingen vormgegeven zoals de rollup banners voor de verschillende diensten van Welzijn Vianen, corporate presentatiemap, affiches en de activiteitenkrant.